Agneta BlücherAgneta Blücher är historielärare vid Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund (JGY), där hon som förstelärare undervisar på de nationella programmen. Hon har ett brinnande intresse för historia och bidrar till att inom arbetslaget öka intresset för ämnet. Agneta har aktivt verkat för att övriga historielärare på JGY ska få tillgång till fortbildning i så stor utsträckning som möjligt. På ämneslagens konferenser lyfter hon fram forskningsresultat inom historieämnet. Agnetas engagemang för historia kommer inte bara hennes egna elever till del utan också alla elever på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna anser därför att Agneta Blücher är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets historielärare 2016.

Med utmärkelsen följer ett stipendium på 25000 kr.Dag Klackenberg, ordförande
Sten Westerberg, vice ordförande


 
 

 

 
 
Anders MacGregor-Thunell
 
Årets Historielärare 2015
Anders MacGregor-Thunell
Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
 
Frida Hammarbäck
 
Årets Historielärare 2014
Frida Hammarbäck
Folkungaskolan, Linköping
 
Martin Martinez y Riqué
 
Årets Historielärare 2013
Martin Martinez y Riqué
Vipan, Lund
 
Elisabeth Taube
 
Årets Historielärare 2012
Elisabeth Taube
Vasaskolan, Gävle
 
Hans Romare
 
Årets Historielärare 2011
Hans Romare
Vuxenutbildningen
i Haninge kommun