DSH:s styrelse

Här är en bild från vårt senaste styrelsemöte. Vi var flera som deltog i mötet men alla syns inte i bilden.

Nu lämnar vi 2020

och ser fram emot ett friskare 2021. Styrelsen för De Svenska Historiedagarna håller kontinuerligt kontakt, som de flesta andra enbart digitalt, men med siktet inställt på att kunna genomföra Historiedagarna i Uppsala den 8 – 10 oktober 2021. Ännu kan inga definitiva beslut fattas, men besked kommer under tidig vår!