Årets Historiedagar har just avslutats, och av allt att döma blev helgen synnerligen lyckad. Att Visby är unikt vackert och konferensanläggningen så välfungerande bidrog förstås, men det viktigaste var – som alltid – programpunkternas kvalitet och deltagarnas intresse och entusiasm.

Nästa års program beräknas som vanligt vara färdigt i april. Men notera redan nu konferensdatumen 4-6 oktober!