Årets Historiedagar är över, och vi kan konstatera att de blev framgångsrika! Fler deltagare än på flera år tog sig till Borås, och många uppskattande kommentarer om programmets innehåll nådde arrangörernas öron. Det känns naturligtvis glädjande och uppmuntrande. Mycket positivt är det också att veta att Historiedagarna uppfattas som en viktig resurs för lärarna i fråga om kunskapsutveckling och ämnesutbildning. Fortbildning återkom som diskussionsämne under den gångna helgen, såväl i panelsamtalet med gymnasieminister Anna Ekström och i vissa sessioner som under diskussioner vid kaffeborden.

Nu är det möjligt för lärare, elever, skolledare och föräldrar att lämna in nomineringar till Årets historielärare 2018. Priset tilldelas en välförtjänt historielärare som är verksam vid högstadieskola (med historia som huvudämne), gymnasieskolan eller komvux någonstans i Sverige. Prissumman är 25 000 kr och pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna 5-7 oktober 2018 i Visby, där prisutdelningen äger rum den 5 oktober. Pristagaren meddelas personligen via brev och e-post senast under augusti månad.

Mer information och anvisningar finns under fliken Årets historielärare. Här kan du ladda ned nomineringsblanketten.