De svenska historiedagarna har nåtts av det sorgliga beskedet att Åsa Olovsson, fram till förra året föreningens vice ordförande, har gått ur tiden vid endast 55 års ålder. Åsa var väl bekant för många av Historiedagarnas deltagare, kanske särskilt de med anknytning till Historielärarnas förening där hon var verksam och vars representant i Historiedagarnas styrelse hon var.

Åsa Olovsson var en engagerad och skicklig historielärare med erfarenhet från skolor på flera håll i Sverige och även utomlands, men hade också arbetat som journalist. Det stora projektet ”Gender and work” vid Uppsala universitet väckte hennes intresse för frågor om kvinnor och kön i historieundervisningen, och hon blev 2016 doktorand i historiedidaktik i Uppsala. Studien hann tyvärr inte avslutas.

Bland Åsas åtaganden i HLF ingick redaktörskapet för skriftserien Aktuellt om historia, där hon bland annat ansvarade för de nummer som dokumenterade Historiedagarna i Norrköping, Tallinn, Karlskrona, Borås och Visby. Vid sidan av ledamotsposten i Historiedagarnas styrelse var Åsa även huvudansvarig i juryn för priset ”Årets historielärare” – som hon själv mottog i Riga 2006 – en uppgift hon skötte med stor framgång.

Åsa Olovsson lämnade Historiedagarnas styrelse eftersom hon tillsammans med sin make skulle flytta till USA där en spännande tid väntade, men sjukdomen slog hastigt och oväntat till och den emotsedda vistelsen kunde inte bli av.